בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
משרדנו יצג, במסגרת שירותי פרו-בונו, אלמנה שתבעה פנסיית שאירים מעיריית רחובות. בעלה המנוח היה עובד תברואה שהועסק על ידי קבלן שרותים (גלאל אחזקות בע"מ) במשך כשנה.לאחר מכן נקלט כעובד העירייה.

בתקופה בה הועסק ע"י הקבלן לא שולמו לו מלוא זכויותיו ובין היתר לא הופרשו עבורו כספים לפנסיה.בתביעה, שהוגשה כנגד עיריית רחובות וחברת גלאל, נתבע כי הנתבעות יוכרו כמעסיקים במשותף של המנוח ויחויבו בתשלום הזכויות שנמנעו מהמנוח ובעיקר פיצוי בגין אי העברת הפרשות לקרן פנסיה.

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א (מותב בראשות השופט שמואל טננבוים), קבע שחברת גלאל שימשה בידי עיריית רחובות רק כ"צינור לתשלום" וכי העירייה הייתה מעסיקתו האמיתית. נפסק כי העירייה ידעה שעובדי הקבלן לא מקבלים את מלוא זכויותיהם הסוציאליות ולמרות זאת, לא עשתה דבר כדי לתקן את המצב בזמן אמת. על כן, העירייה חויבה בתשלום מלוא זכויותיו הסוציאליות של המנוח, כאילו היתה מעסיקתו מלכתחילה. בכלל זה חויבה העירייה בתשלום פנסיית שאירים מהוונת בסך של 194,060 ₪  לה היו זכאים שאירי המנוח, אילו בוטח מלכתחילה בקרן הפנסיה כנדרש.

(תע"א 6309-08 עזבון המנוח שמואל בוטה ז"ל נ' עיריית רחובות)