בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2011
בהמשך להודעת שר התחבורה, מר ישראל כץ, כי אם לא יקבל תוכנית כללית לשיפור בטיחות תנועת הרכבות תוך ארבעה חודשים ועד ה-17 באוגוסט 2011, תיסגר חברת הרכבת עד לביצוע תוכנית שכזו החל מו"מ אינטנסיבי בין הרכבת וההסתדרות, בו ליווה משרדנו באופן צמוד ויומיומי את הנהלת הרכבת.

ביום 4.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי, חסר תקדים, לתכנית בטיחות מקיפה בחברה במסגרתו לראשונה יעברו עובדי מקצועות הבטיחות ברכבת מבחני רישוי והסמכה על ידי משרד התחבורה, יותקנו מצלמות בתאי הנהיגה, יותקנו בקטרים מערכות GPS שיוכלו לאתר במדויק את מקום הרכבת, וכן מערכות שיוכלו לנטר את מהירות הנסיעה. בנוסף, האגף לפיקוח תפעולי שהוקם כבר בעבר אבל לא החל לפעול בשל התנגדות הוועד, יחל לפעול ויוספו לו תקנים. העובדים מצידם, התחייבו לשקט תעשייתי מלא בכל נושא הבטיחות לתקופה של 10 שנים.


משרדנו טיפל בתביעה שהוגשה על ידי חברה למתן שירותי אבטחה נגד סמנכ"ל שסיים עבודתו בחברה והחל במתן שירותי יעוץ לחברה מתחרה, בחלוף מספר חודשים.

המעסיקה הקודמת פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וביקשה לאסור על הסמנכ"ל לסייע למתחרה בייעוץ לקראת מכרז צפוי של שירות בתי הסוהר.

הסמנכ"ל, באמצעות משרדנו, טען כי הסודות המסחריים להם טענה החברה אינם עולים כדי סוד מסחרי; כי הוא אינו עובד בפועל בחברה למעלה מ-8 חודשים וכי החברה ידעה על עבודתו אצל מתחריה למעלה מחודשיים ובהתאם לכך הבקשה הוגשה בשיהוי; כמו כן הראה הסמנכ"ל, כי חוזה העבודה והסכם הפרישה שלו לא כללו כל הגבלה על עבודתו לאחר סיום העסקתו בחברה.

בעקבות הדיון בביה"ד האזורי לעבודה נמחקה התביעה. כמו כן נדחתה בקשת המעסיקה הקודמת שינוהל לניהול התביעה בדלתיים סגורות, פומבי והתיק נותר פומבי. הסמנכ"ל התחייב לשמור בסוד מספר מצומצם של פרטים שלטענת החברה היו ידועים לו. מלבד זאת, הוסכם כי הסמנכ"ל חופשי לתת יעוץ לחברה המתחרה באופן מלא.

 

משרדנו טיפל מטעם מעביד, חברה פרטית, בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגדו על ידי עובדת שזומנה לשימוע לפני פיטורים. בדיון שהתקיים בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת טענו בשם החברה כי לא מתקיימות הנסיבות הקיצוניות בהן יש מקום לאכוף יחסי עבודה בחברה פרטית. בעקבות דיון לא פורמאלי שהתקיים בבית הדין הוסכם כי הליך השימוע ימשך כמתוכנן, ועד קבלת ההכרעה בו תשהה העובדת בחופשה על חשבון החופשה השנתית  שצברה .

 

(ס"ע (נצ') 34339-08-11 ורדה אלול נ' אמות השקעות בע"מ)