בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2010
משרדנו ייצג את מכללת וינגייט בבקשה לצו מניעה שהגיש מר שרגא קורן – עובד שפוטר מעבודתו לאחר שהצעיר את גילו ב-10 שנים במועד קבלתו לעבודה, ובמשך 3 וחצי שנות עבודתו, שב ואישרר את הפרטים השגויים בחתימתו על טופס 101.

במסגרת ההליכים הזמניים מר קורן טען, כי פוטר בשל אפליה מחמת גיל. הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה הודיעה על התייצבותה בתיק, בשל "חשד" לכך, שפיטוריו של העובד אכן נבעו מגילו.

המכללה טענה, כי נושא הגיל לא היה רלוונטי בקבלת העובד לעבודה, ובכל מקרה העובד לא פוטר משום שהיה מבוגר אלא בשל מעשה הזיוף ואי האימון שנוצר עקב כך.

בהחלטה מיום 20.5.10 דחה בית הדין את בקשת העובד לצו מניעה והבהיר בהחלטתו, כי "העובדה כי המידע הכוזב מתייחס לגילו של המבקש אינה הופכת את ההחלטה על הפסקת העבודה לנגועה בהפליה מחמת גיל".

עוד נקבע, כי "אין דינו של אי גילוי נתון לא רלוונטי כדין מסירת פרט כוזב לגבי נתון כזה". שקר מפגיע (בניגוד למחדל במסירת מידע) עולה כדי הטעייה המצדיקה את ביטול חוזה העבודה.

(בש"א (ת"א) 2440/10 שרגא קורן נ' המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן בוינגייט).