בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2010
החודש טפלנו בבקשות לצווי מניעה במסגרת שביתה שהוכרזה על ידי ההסתדרות במפעל יוניליוור בערד (מפעל תלמה). בקשתו החברה התקבלו וניתנו צווי כנגד ההסתדרות וועד העובדים בשל עוולות נזיקיות בהן נקטו העובדים שכללו חסימת מחסני חברת האם, מניעת הוצאת סחורה וכדומה. בעקבות הצווים התחדשה אספקת הסחורה ללקוחות החברה בכל הארץ.  

עובדי החברה פתחו בשביתה במסגרתה נמנעו כליל מעבודה. בנוסף, העובדים חסמו את שערי המפעל, ניתקו את זרם החשמל, שהו בתחום המפעל, מנעו כניסה ויציאה של אנשים, איימו לפרוץ לחדר האוכל ועוד. העובדים גם עשו שימוש ברכב חברה שעמד בשטח המפעל, ללא רשות. קבוצת עובדים נוספת התמקמה ליד מחסני חברת האם (המצויים במרחק של כק"מ וחצי מהמפעל) על מנת למנוע מחברת האם להוציא משם סחורה ללקוחותיה.

בית הדין פסק, כי שביתת עובדים אינה יכולה להוות הצדקה לביצוע עוולות נזיקיות במיוחד כאשר המעסיק אינו נוקט באמצעים שנועדו לעקוף את השביתה (כגון שימוש בעובדים חלופיים). לאחר שהעובדים לא כיבדו את הצו הראשון שנתן בית הדין, שב בית הדין ופסק שהעובדים חייבים לחדול מחסימת שערי המחסן הסמוך ולאפשר לחברת האם להוציא סחורה הנמצאת בתחומו ואף קבע שעל המשטרה לסייע באכיפת הצו. העתק מהצו נמסר למשטרה ובערבו של אותו יום שוחררה הסחורה.

(ס"ק (ב"ש) 20290-12-10)

 
 
במהלך חודש דצמבר ייצג משרדנו עובד שפוטר מעבודתו בחברה לשיווק מוצרי אלקטרוניקה, במסגרת בקשה לצו מניעה זמני האוסר על העובד להתחיל לעבוד בחברה מתחרה.

לאחר שהעובד פוטר מעבודתו בחברה והגיש תביעה כנגד החברה ובעליה בגין כספים שונים אותם חייבת לו החברה, החליטה החברה להגיש בקשה לצו מניעה כנגד העובד וכנגד מקום עבודתו החדש.

במהלך הדיון שהתקיים בבקשה הוכח, כי העובד אינו מחזיק בשום סוד מסחרי של החברה;  העובד פועל בתחומי עיסוק שאינם מקבילים לעסקי החברה ממנה פוטר; הוכח כי חוזה העבודה של העובד לא כלל כל הגבלה גורפת על העסקתו של העובד לאחר פיטוריו מהחברה; הוכח כי לעובד לא ניתנה כל תמורה במהלך העסקתו המצדיקה הגבלת עיסוקו לאחר סיום עבודתו בחברה; וכן הוכח, כי רשימות מק"טים של מוצרים אותם משווקת החברה אינם נחשבים סוד מסחרי של החברה.  

לאור העובדה, כי החברה לא הצליחה להוכיח כל פגיעה בעסקיה ו/או כל פגיעה בסודותיה המסחריים, המליצה כב' השופטת לקסר כי החברה תמחק את בקשתה.

בהתאם לכך, נדחתה הבקשה לצו מניעה זמני וכן נמחקה התביעה לצו מניעה קבוע שהוגשו. החברה חויבה לשלם לעובד ולמקום עבודתו החדש פיצוי בסך 4,000 ₪, כל אחד, בגין הוצאות משפט.

 
 
משרדנו טיפל מטעם אוניברסיטת תל אביב בתביעה שהוגשה נגדה על ידי פרופ' שעבד אצלה. התובע טען שפוטר לאחר שלא שב משבתון, משום היה עליו לסעוד את אשתו החולה. הוא תבע תשלום שבתון, פנסיה, פיצויי פיטורים, פדיון שבתון וכרטיסי טיסה.

האוניברסיטה טענה, כי הפרופ' זנח את עבודתו באוניברסיטה, לטובת עבודה אחרת באוניברסיטה בחו"ל. לטענתה, הפרופ' לא נדרש לסעוד את אשתו (שמצבה הבריאותי הוטב בתקופה הרלוונטית) וכי היה עסוק ממילא בעבודתו האחרת.

בפסק הדין שניתן ביום 30.12.2010 נקבע כי הגם שפרופ' מעוז לא מסר כל הודעה פורמאלית של התפטרות, הרי שיש לראותו כמתפטר. קבלת עבודה בחו"ל אינה מתיישבת עם המשך עבודה בארץ. אלו נסיבות בהן נחשב התובע כמי שזנח למעשה את עבודתו. עוד נפסק כי הצעתו של פרופ' מעוז ללמד באוניברסיטת ת"א באופן חלקי בחודשי הקיץ (שעה שאין צורך בעבודתו) היא למעשה ניסיון לכפות על המעסיק חוזה עבודה חדש, שהמעסיק לא חייב לקבלו. משכך, נדחו כל תביעותיו הכספיות של התובע.

(תע"א 12446/08 פרופ' זאב מעוז נ' אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב).