בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
ביום 19.1.2009 ניתן פסק דין ע"י כבוד הבורר – עו"ד יורם וסרצוג, בעניין ד"ר מימון נ' מועדון הספורט של אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר מימון שימש כדיקאן הסטודנטים במיזם של המועדון (בשיתופו של מר עופר אפל) עד להפסקת ההתקשרות ביום 30.8.2007 – ביוזמת המועדון. כתוצאה מהפסקת ההתקשרות בין הצדדים, הגיש ד"ר מימון תביעה בסך 2,488,032 ₪ כנגד מועדון הספורט. בתביעתו טען ד"ר מימון, כי  הגם שהחוזה בין הצדדים הוא לתקופה בלתי קצובה, הרי לאור היותו במעמד של שותף/יזם במיזם – הוא זכאי לפיצויי קיום למשך 5 שנים. עוד נתבעו פיצויים בגין עגמת נפש שנגרמה לתובע, כביכול, כתוצאה מניתוק היחסים בין הצדדים.

מנגד, מועדון הספורט אשר יוצג ע"י משרדנו טען, כי משאין מחלוקת כי החוזה הינו לתקופה בלתי קצובה – הרי שניתן להביאו לכדי גמר בכל עת – במתן הודעה סבירה מראש, וכי הודעה כאמור ניתנה לד"ר מימון מבעוד מועד. כמו כן, נטען, כי מעמדו של ד"ר מימון, היה כמעמד של ספק שירותים במיזם ותו לו. בנוסף נטען, כי התובע אינו זכאי לפיצויי בגין עגמת נפש.

בפסק דינו, אימץ הבורר את מרבית טענות המועדון, וקבע כי המועדון ניתק את היחסים בין הצדדים כדין, ועל כן, תביעתו של ד"ר מימון לפיצויי קיום נדחתה במלואה. בנוסף, אימץ הבורר את טענת המועדון, כי מעמדו של התובע במיזם היה של קבלן שירותים ותו לו, ועל כן נדחתה טענתו של התובע, כי הוא שימש כשותף/יזם במיזם. לבסוף קבע הבורר, כי היה על המועדון ליתן הודעתו על גמר החוזה כחודשיים וחצי נוספים בטרם ניתנה ההודעה בפועל, על כן פסק התובע לד"ר מימון הפרשים בסך 30,000 ₪ בלבד. יצוין, כי הסכום שנפסק לד"ר מימון מהווה כאחוז אחד בלבד מתביעתו.