בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
ביום 5.2.09 פתחו עובדי הרכבת במחוז הצפון בשביתת פתע של תנועת הרכבות, שתפסה את ציבור הנוסעים בלתי מוכן, והביאה לשיתוק תנועת הרכבות בכל הארץ. השביתה לא תואמה מראש עם ההסתדרות ולא קבלה ממנה גיבוי. באישון ליל פנינו בשם רכבת ישראל לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בבקשה לצווי מניעה כנגד השביתה הפראית וכנגד חברי הוועד באופן אישי. בית הדין נעתר לבקשה ולאחר שני דיונים שהתקיימו עוד באותו יום, הוציא את הצווים המבוקשים וחייב את חברי הוועד ואת עובדי החברה לשוב לעבודה סדירה ומלאה לאלתר.

 
ביום 9.2.09 הושג הסדר בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בין מכון דוידסון (ע"ר ליד מכון ויצמן) לבין ארגון הכח לעובדים ועובדי גן המדע ע"ש קלור המועסקים במכון, לפיו יחזרו עובדי גן המדע לעבודה כנגד התחיבותם שלא לשבש את העבודה. ההסדר יהיה בתוקף עד למתן פסק דין בסכסוך הקיבוצי שבין מכון דוידסון, המיוצג על ידי משרדנו, לבין ארגון הכח לעובדים ועובדי גן המדע. הסכסוך בין הצדדים נסוב על דרישתם של עובדי גן המדע - שהינו יחידה בתוך מכון דוידסון, כי מעסיקם, מכון דוידסון, ינהל עימם מו"מ קיבוצי לחתימה על הסכם קיבוצי. המכון עומד על רצונו לקיים מתכונת יחסי עבודה של חוזים אישיים במקום, ועומד על זכותו שלא לנהל מו"מ קיבוצי עם נציגות העובדים. עם זאת, המכון נפגש עם העובדים ואף תיקן ליקויים שהצביעו עליהם. בית הדין לעבודה יתבקש להכריע בפסק דינו, בין היתר, האם עובדי גן המדע מהווים יחידת מיקוח נפרדת בתוך מכון דוידסון, ואם כן – האם חלה חובה על המכון לנהל עימם מו"מ קיבוצי לחתימת הסכם קיבוצי.

פסק הדין צפוי להינתן במהלך חודש מרץ.