בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
ביום 2.3.09 דחה בית הדין האזורי לעבודה בחיפה את בקשתו של אורי לויטס, עובד חברת רכבת ישראל שפוטר, למתן צו מניעה אשר ימנע את כניסת פיטוריו לתוקף.

לאחר שהועדות הרפואיות של משרד הביטחון פסקו לו 10% נכות בלבד בעקבות פציעה שעבר בשירות מילואים (אחוזי נכות אשר אינם מזכים בתשלום או בשיקום כלכלי), ביקש מר לויטס לשוב לעבודה סדירה ומלאה ללא מגבלות כחשמלאי במוסך הרכבת. בעקבות קביעתו של רופא הרכבת, כי מר לויטס אינו יכול לשוב לתפקידו ולאחר שלא נמצא לו תפקיד חלופי, פוטר מר לויטס ע"י הרכבת במסגרת הליך ההתייעלות המבוצע בה, ואשר העובדים הכלולים בו נהנים מתנאי פרישה משופרים.

בבקשה שהגיש מר לויטס לבית הדין לעבודה, טען כי פיטוריו עומדים בניגוד לחוק החיילים המשוחררים ובניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולכן יש לבטל את פיטוריו. בית הדין (כב' הש' מ. פריימן) קיבל את עמדת רכבת ישראל, שיוצגה בהליך על ידי משרדנו, וקבע כי הוכח לכאורה כי במצבו הגופני הוא אינו כשיר לשוב לתפקידו וכי הוכח שהרכבת עשתה ניסיונות כנים למציאת תפקיד חלופי למר לויטס, ובכך עמדה בחובת ביצוע ההתאמות הנדרשות לעובד עם מוגבלות. לאור קביעות אלו, החליט בית הדין כי אין לחייב את הרכבת להשיב את מר לויטס לתפקידו או לכל תפקיד אחר.

 

תדיראן טלקום שירותי תקשורת היא שותפות רשומה העוסקת בשיווק ומכירה של מרכזיות תקשורת ומוקדי שירות  ובמתן שירותי תחזוקה ללקוחות שרכשו את המרכזיות.

מנכ"ל השותפות מר יעקב בנתאי וסמנכ"ל תמיכת לקוחות דוד דורון הודיעו לשותפות, כי החליטו לסיים את עבודתם. במהלך התקופה בה נמצאו בתקופת הודעה מוקדמת, הם פנו לעובדים של השותפות והציעו להם להתפטר מן השותפות ולהקים עמם עסק מתחרה.
בעקבות זאת פנתה השותפות לביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב, באמצעות משרדנו, וביקשה כי יינתנו צווי מניעה האוסרים על העובדים הבכירים לפנות לעובדי השותפות בהצעות להתפטר מעבודתם, האוסרים עליהם לקיים קשר כלשהו עם העובדים בעניין חבירה להקמת עסק מתחרה וכן נתבקש צו האוסר עליהם להעסיק מי מעובדי השותפות.

ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב (סגנית הנשיא השופטת חגית שגיא) נעתר לבקשה במלואה. בית הדין קבע כי הוכח שהעובדים הבכירים אכן פנו בפועל לעובדי השותפות וניסו לשכנעם להתפטר מן העבודה. עוד קבע בית הדין, כי חובת הנאמנות של העובדים הבכירים בתקופת ההודעה המוקדמת, כוללת איסור חד-משמעי לפנות לעובדי המבקשת ולנסות לשכנעם לעזוב את עבודתם ולעבור לעבוד עמם בעסק מתחרה. בכך חותרים המשיבים תחת מעבידתם, בעודם משמשים כעובדיה ומקבלים ממנה שכר. ביה"ד דחה את טענות העובדים, שיוצגו ע"י עו"ד אריאל שמר, כי כיוון שהשותפים בשותפות הרשומה התחלפו, אין תוקף לחובות העובדים.

צווי המניעה שניתנו הינם בתוקף עד ליום 7.8.2009.
בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי העובדים, נדחתה על ידי בית הדין הארצי ביום 2.4.09 (בר"ע (ארצי) 191/09).

 

ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) פנתה היום (16.3.09) לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בבקשה למתן צו מניעה דחוף שיאסור על המדינה להעביר את האחריות על מרפאות החוץ והקהילה של מערך בריאות הנפש לאגודה לבריאות הציבור.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עוה"ד גדעון רובין ורן גפטר-חרמש ממשרדנו, טוענת הר"י כי מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי המדינה היא שאחראית כיום על מתן שירותי בריאות הנפש. למרות זאת, ולמרות שהצעות לתיקון החוק באופן שיעביר את האחריות על שירותי בריאות הנפש לקופות החולים טרם התקבלו בכנסת, החליטה המדינה כי החל מיום 20.3.09 תועבר האחריות לאגודה לבריאות הציבור.

הר"י מראה בבקשה, כי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' התריעה לאחרונה בפני שר הבריאות על מהלכים פסולים אלה, אך ללא הועיל.

לטענת הר"י, האגודה לבריאות הציבור, שהינה פורמלית חברת כוח אדם, היא למעשה זרועה הארוכה של המדינה ושימשה כל השנים כצינור תשלום לרופאים בלבד. האגודה צפויה לקבל את האחריות על שירותי בריאות הנפש מבלי שהתמודדה על כך במכרז כלשהו ואין לה את היכולות והכשירות לקבלת אחריות זו. למעשה, טוענת הר"י, המדינה מנסה באמצעות המהלך בו היא נוקטת לשנות את מעמדה של האגודה באופן שזו תהפוך לחברה למתן שירותים. בדרך זו מנסה המדינה לחמוק מן החובה המוטלת עליה מכוח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, לקלוט את הרופאים המועסקים באגודה, כעובדי מדינה לכל דבר ועניין החל ביום 1.4.2009. ככל שהמהלך יצליח, האגודה גם תוכל לטעון כי היא משוחררת מחובתה מכוחו של אותו חוק, לשלם לרופאים המועסקים פורמלית על-ידה תנאים זהים לתנאים המשולמים לרופאים בשירות המדינה.