בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
ביום 27.5.09 ניתן פסק דין ע"י כבוד השופט אלכס קוגן, בבית הדין האזורי בחיפה, בעניין ד"ר סגל נ' מדינת ישראל.ד"ר מיכאל סגל, המיוצג ע"י משרדנו, עבד במרכז הרפואי מזרע במשך למעלה מ-10 שנים. בשנת 2007 פורסמו בנציבות המדינה שני מכרזים לתפקידי ניהול מחלקות בבית החולים, אליהם הגיש את מועמדותו. לוועדות מכרזים אלו נשלחו מכתבים ע"י מנהלת בית החולים וסגנה. המכתבים שנשלחו כללו הכפשות חסרות בסיס כנגד ד"ר סגל. בנוסף, הועבר ד"ר סגל מתפקידו במחלקה לספריית בית החולים ובמקומו מונה רופא אחר. עם פנייתו של ד"ר סגל לביה"ד לעבודה בבקשה לצווים להחזרתו למחלקה, ביטל בית החולים את הצבתו בספריה והחזירו למחלקה.בית הדין קיבל את מלוא טענות התובע וקבע כי התובע הוכיח כי המכתבים שהוכנסו לתיקו האישי היו שקריים ונועדו להכפיש את שמו הטוב. ביה"ד פסק בנוסף, כי מהלך בית החולים לקידום רופא אחר על חשבונו של התובע "אינו סטנדרט התנהגות לו היינו מצפים ממעסיקים בכלל, וממעסיק שהוא גוף ציבורי בפרט, ובוודאי לא היינו מצפים להתנהגות כזו מהנהלת בית החולים כלפי רופאיה ועובדיה".

ביה"ד פסק כי יש להוציא מתיקו האישי של ד"ר סגל את המכתבים שהוכנסו אליו במטרה לפגוע בסיכוייו לקבל את תפקיד מנהל המחלקה. כמו כן, פסק בית הדין לתובע פיצויים בסך 30,000 ₪ בגין עוגמת הנפש והוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ נוספים (עב 2024/07).