בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2009
שופטת ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב, חנה טרכטינגוט, דחתה את בקשת משרד גורניצקי לקיום הדיון בתביעה, שהגיש נגדו ד"ר רפעאת עזאם, לשעבר עו"ד במשרד, בדלתיים סגורות.

רפעאת עזאם, עו"ד וד"ר למשפטים המיוצג בתביעה על ידי משרדנו, החל לעבוד בשנת 2007 במשרד גורניצקי ושות', כמומחה במיסוי בינלאומי. במהלך עבודתו הצליח ד"ר עזאם להפחית ללקוח למעלה מ 70 מליון ₪ משומת מס שהוצאה לו. משרד גורניצקי התחייב בכתב לשלם לד"ר עזאם בונוס בסך  1.25% מסך החיסכון במס, בסך העולה על מליון ₪. עם סיום הטיפול בתיק, הפר משרד גורניצקי את ההסכם וסירב לשלם לד"ר עזאם את הבונוס שסוכם. לאחר שניסיונותיו של ד"ר עזאם לקבל את כספו נענו בשלילה, תבע את משרד גורניצקי בבית הדין לעבודה באמצעות משרדנו.

עם פתיחת ההליך, הגיש משרד גורניצקי בקשה לבית הדין לקיום הדיון בדלתיים סגורות בטענות של: חסיון ערעורים על החלטות רשויות המס; חסיון עו"ד לקוח ופרטי התיק שלו; פגיעה בפרטיות הלקוח ועוד. בית הדין לעבודה דחה את הבקשה וקיבל את טענות ד"ר עזאם בדבר חשיבותו של עיקרון פומביות הדיון, ופסק כי אין שום עילה לפגוע בעיקרון זה בתביעה דנן. בית הדין קיבל את הטענה, שהוכחה, כי הלקוח הינו חברה בינלאומית ציבורית, שפרסמה דוחות כספיים ואף קיימה מסיבת עיתונאים בה צוין הסכם הפשרה עם רשויות המס, ועל כן אין בתביעה כל חשיפה של פרטים שלא פורסמו. כתב הגנה יוגש בזמן הקרוב (עב 5380/09).