בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
משרדנו ייצג את וועד עובדי צינורות המזרח התיכון (במפעל צריפין), בסכסוך קיבוצי שענינו חידוש הסכמי העבודה ושמירה על העבודה המאורגנת במפעל. במסגרת שביתה שהוכרזה כדין על ידי ההסתדרות, נקטה הנהלת המפעל בהשבתה, ואף הלינה את שכר העובדים לחודש דצמבר.בשיתוף עם ההסתדרות, פנינו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה למתן צווים דחופים לתשלום השכר. בקשתנו נדונה בתוך פחות מ- 24 שעות, בפני מותב בראשות השופטת שגיא, והסתיימה בכך שההנהלה התחיבה לתשלום מיידי של השכר.

משרדנו מלווה את רשת ה"קופי בין" במאבק המתוקשר שמנהלת נגדה ההסתדרות הכללית. לטענת ההסתדרות, כל סניף מתוך 12 סניפי הרשת, מהווה יחידת מיקוח נפרדת. הרשת טענה, כי כל סניפיה מהווים יחידת מיקוח אחת. עד כה, נמנעה ההסתדרות מלהביא טענתה להכרעה משפטית. בשלב זה, בהיעדר יציגות, סירבה הרשת לקיים הידברות עם ההסתדרות בנוגע לסניף בודד. בתגובה - מקיימת ההסתדרות שביתה ומשמרות מחאה.

משרדנו ייצג רופאת שיניים אורתודנטית בתביעה לקבלת זכויותיה כעובדת ברשת מרפאות השיניים שורש. התביעה הייתה לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי חופשה ומחלה והפרשי שכר. לאחר הגשת התביעה, ומבלי שהנתבעת הגישה כתב הגנה, נחתם בין הצדדים ביום 24.1.08 הסכם פשרה, במסגרתו התחייב שורש לשלם לתובעת את מלוא הסכומים שנתבעו על-ידה בכתב התביעה, בסך של מעל 700,000 ₪.

משרדנו ייצג רופא מתמחה בביה"ח הממשלתי ברזילי באשקלון, בתביעה לקבלת פיצוי בגין העסקתו בימים שלאחר ביצוע תורנות, בניגוד להסכמי הרופאים. הרופא הראה בתביעתו, כי במשך כל שנות התמחותו עבד לאחר תורנות, ומעולם לא זכה למנוחת פיצוי. לאחר מו"מ עם בית החולים נחתם בין הצדדים בחודש ינואר 2008 הסכם פשרה במסגרתו התחייב בית החולים לשלם לרופא שכר מלא בגין כל הימים בהם עבד לאחר תורנות, בסך כולל של כ – 90,000 ₪.