בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
מייד לאחר שהגשנו בחודש פברואר 2008 לביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב, תביעה להשוואת תנאיו של הרופא המתמחה העולה מארגנטינה לרופא מתמחה ישראלי, פיטר בית החולים את הרופא. אנו פנינו בעקבות כך, מיידית, לבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה זמני לביטול הפיטורים. ביום 31.3.08 התקיים דיון בביה"ד לעבודה בתל-אביב בפני השופטת רות. בהמלצת בית הדין הודיעו המדינה וקרן המחקרים של אסף הרופא על ביטול הפיטורים והמשך התמחותו של הרופא.


משרדנו הגיש בסוף חודש מרץ תביעות כספיות אישיות ומפורטות מטעם שמונים ושניים רופאי שיניים, בסך כולל של כ – 15.5 מיליון ₪, כנגד מכבי שירותי בריאות וקרן מכבי. בתביעה טוענים הרופאים כי במסגרת גמר החשבון שנערך להם לאחר פיטוריהם ממכבי במחצית שנת 2004 שולמו להם פיצויי פיטורים חלקיים בלבד והם זכאים להפרשי פיצויים, הפרשי שכר והחזרי שכר רבים בגין תקופת עבודתם במכבי וסיומה.


עוה"ד גדעון רובין, אייל לוי ואלון עזרא ממשרדנו השתתפו בכנס השנתי של האגודה למשפט עבודה ולביטחון סוציאלי באילת.