בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
משרדנו ייצג רופאה גמלאית, עובדת לשעבר של שירותי בריאות כללית, אשר יצאה בשנת 1996 לפנסיה מוקדמת בהתאם להסכם פרישה מוקדמת שנחתם עמה, אולם החל ממועד זה נמנעה הכללית מלבצע הפרשות לפנסיה עבורה, כמתחייב מהסכם הפשרה. בתביעתה דרשה התובעת את החזר ההפרשות שלא בוצעו עבורה, לרבות פיצוי בגין עגמת נפש. לאחר משא ומתן ממושך עם הכללית, אשר נוהל על ידי משרדנו, נחתם בין הצדדים בחודש אפריל 2008 הסכם פשרה במסגרתו קיבלה התובעת את מלוא ההפרשות שלא בוצעו עבורה, וכן פיצוי בגין עגמת נפש והחזר הוצאות אקטואר.