בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
ביום 8.7.08 התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה בערעור אותו הגיש משרדנו על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, ס"ק 1033/07 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ויטה פרי גליל שיווק בע"מ. פסק הדין דן בהגדרת יחידת המיקוח בעת התארגנות ראשונית במקום העבודה. לבקשת מרשינו, ובשל חשיבות הענין, צרף ביה"ד הארצי להליך את התאחדות התעשיינים, ונציגים מטעמה, עו"ד עופר יוחננוף מנהל המחלקה למשפט עבודה ומר אבי ברק ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, נכחו בדיון. בית הדין הארצי לעבודה (מותב בראשות הנשיא אדלר והשופטות ארד ווירט-ליבנה) נתן תוקף של החלטה להצהרת התאחדות התעשיינים וההסתדרות על כוונתם לנהל משא ומתן בנושא חשוב זה.

כבר בשלב זה, ובטרם דיון לגופו של ענין ראה ביה"ד הארצי לנכון לשלול מההסתדרות את מעמד היציגות שניתן לה ע"י ביה"ד האזורי ואסר עליה לפעול כארגון יציג עד למתן החלטה אחרת.


משרדנו ייצג את הזוכה בתפקיד מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת, בהליך לביטול הזכייה שהגישה סגנית המפקח אשר מילאה את התפקיד בפועל. בהליך נתבקש צו שימנע מן הזוכה לאייש את התפקיד והועלו טענות רבות ובכללן: טענות בדבר תקינות הליך כינון ועדת האיתור, טענות בדבר הרכב ועדת האיתור, טענות בדבר תקינות סדרי עבודתה של ועדת האיתור ועוד.

כב' השופטת שדה שדיאור דחתה את כל טענותיה של המבקשת וקבעה, כי בקשתה הוגשה בשיהוי ניכר, כי ועדת האיתור הוקמה כדין וכי לא נפל כל פגם בהרכבה או בסדרי עבודתה.

בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה (כב' השופטת רונית רוזנפלד) על החלטה זו נדחה אף הוא.

משרדנו ייצג עובד אשר הוגשה כנגדו בקשה להגבלת עיסוק על ידי מעסיקתו לשעבר, חברה המשווקת בין היתר, מוצרי אריזה לתעשיה. העובד עבר לעבוד בחברה העוסקת גם היא בשיווק מוצרים שונים בתחום מוצרי האריזה לתעשיה. שתי החברות מתחרות ביניהן בענף מוצרי האריזה לתעשיה, אם כי רק מוצר אחד משוווק על ידי שתיהן.

החברה טענה כי העובד מפר התחיבות חתומה לסודיות ולהגבלת עיסוק. העובד, מאידך, טען כי אינו מחזיק בסודות מסחריים של החברה, כי רשימת לקוחות החברה אינה סודית ואינה בלעדית לחברה, וכי לא קיבל תמורה מיוחדת כנגד התחיבות להגבלת עיסוק.

לאחר שהתקיים דיון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שהתקיים ביום 29.7.08, נדחתה הבקשה, והחברה חויבה בתשלום הוצאות משפט לטובת העובד.

 

עו"ד דפנה שמואלביץ השתתפה בפאנל בנושא הטרדה מינית. הפאנל התקיים במסגרת יום עיון שערכה האגודה למשפט העבודה ב- 16.7, שעסק בסוגיית יחסי מין מוסכמים בין ממונה לכפיף במקום העבודה. ביום העיון השתתפו עורכי דין בדיני עבודה, שופטי בתי הדין האזוריים ובית הדין הארצי, אנשי אקדמיה ונציגי עובדים ומעסיקים.

 

עו"ד אסתי נדל הרצתה בשני ימי עיון לחשבי שכר שנערכו בתל אביב ובירושלים בימים 21.7 ו- 29.7, בסוגיות הנוגעות ליחסי עובד ומעביד, סיום יחסי עבודה וזכויות העובד החודשי והשעתי.