בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
ביום 19.8.08 ניתן פסק בוררות על ידי כב' השופטת (בדימוס) דינה אפרתי, בבוררות שהתקיימה בין חברת חרושת תעשיות חומרי נפץ (תחח"ן) אותה ייצגנו בבוררות, לבין יו"ר הועד בחברה, מר עזר צלישר. תחח"ן דרשה לפטר את העובד עקב עבירות משמעת חוזרות ונשנות, לאחר אירוע של התפרצות מילולית אלימה כלפי עובדת זוטרה. הבוררות התקיימה בהתאם לפרוצדורה המתחייבת לפי תקנון המשמעת של התאחדות התעשיינים החל בחברה.

הבוררת הכריעה כי יש להרשיע את העובד בביצוע עבירת המשמעת, ואף להחמיר בעונשו לאור העבר המשמעתי העשיר שלו. כמו כן, קבעה הבוררת כי כיו"ר ועד, מצופה מן העובד להתנהג לפי אמות מידה גבוהות, ולשמש דוגמא לעובדים. הבוררת גינתה את התמיכה לה זכה העובד מאת ההסתדרות, על אף נורמות ההתנהגות החמורות שהפגין.

הבוררת גזרה על העובד עונש של הרחקה ללא תשלום מן העבודה למשך שישה חודשים, וזאת בנוסף לתקופה בה היה מושעה לאורך כל תקופת הבירור המשמעתי (כארבעה חודשים).ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה (מותב בראשות השופטת כבוד השופטת עדנה קוטן) דחה ביום 13.8.08, בקשה לצו זמני שהגישו ההסתדרות במרחב חיפה וועד עובדי יוניליוור כנגד חברת יוניליוור ישראל מוצרי טיפוח אישי וביתי בע"מ למניעת פיטורי עובדת החברה מזה 29 שנים, הגב' דליה כהן, שהוקפאו כל עוד התנהל מו"מ קיבוצי בין הצדדים. חברת יוניליוור יוצגה על ידינו בדיון.

ביה"ד פסק כי הפיטורים נעשו כדין, מטעמים ענינים ואינם טעונים הסכמת ועד העובדים. ביה"ד דחה את טענת ההסתדרות כאילו הסכמים שנעשו בעבר לגבי פיטורי צמצום של עובדים, מחייבים קבלת הסכמת הועד לגבי כל פיטורים. במקרה זה, מאחר ומדובר בפיטורים רגילים של עובדת אחת (ולא כחלק ממהלך צמצומים כולל), אין צורך לקבל את הסכמת הועד.

בית הדין דחה גם את טענת ההסתדרות כאילו הפיטורים נעשו כאמצעי לחץ על הועד וההסתדרות, במסגרת מו"מ המתנהל בימים אלו בין הועד להנהלה.
בנוסף, התקבלה גם טענת החברה לגבי ענין נוסף שהועלה על ידי ההסתדרות בהליך הזמני, ולפיה ביטול הטבות הרווחה במפעל בחודשים האחרונים, נעשה כנגד מקדמות תוספות שכר ששולמו לעובדים על חשבון המו"מ העתידי ולפיכך בשלב ההליך הזמני אין מקום להשיב את תשלומי ההטבות לקדמותם. (ס"ק 31/08).