בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2008
ביום 29.12.2008 התקיים דיון בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה (מותב בראשות כבוד השופטת אילת שומרוני) בבקשה לצווים זמניים אותה הגיש משרדנו בשיתוף עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן, מטעם חברת החשמל לישראל בע"מ, נגד פעולותיו של ועד עובדי חברת החשמל שנועדו לשרש את יישומה של תכנית "מצפן" לשינוי המבנה הארגוני בחברת חשמל. בבקשה נתבקש בית הדין להורות לועד העובדים להפסיק לאלתר ולהימנע מביצוע עוולות נזיקיות ועבירות פליליות שבוצעו במסגרת העיצומים בהם נקטו ביניהם: מניעת כניסה למקרקעין; ניתוק רשת המחשב; נעילת חדרי מנהלים וכיוצ"ב. לאחר דיון ממושך בו הובהר לועד ע"י ביה"ד כי בכוונתו להיעתר לבקשה, הודיע הועד כי הוא נכון לקבל על עצמו את ההתחייבויות שנדרשו ממנו. כך לדוגמא, התחייב הועד לאפשר כניסת מנהלים ועובדים למפעל; להשיב לפעולה את כל אמצעי התקשורת תוך התחייבות לא לחבל בעבודתם, לפתוח חדרי מנהלים אותם נעל ולהימנע מכל איום על עובדים אשר אינם סרים למרותו.
בעקבות ההליך הנ"ל הסכים הועד, יום לאחר הדיון, להיענות להצעת החברה להמשיך את הדיונים בתכנית "מצפן" ואף הסכים לקבל את מרבית השינויים החד-צדדיים שנקטה החברה ערב פרוץ העיצומים (ס"ק 16988-12-08).