בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2007
לרגל עשור למשרד, השקנו את אתר האינטרנט המצוי בפניכם ולשימושכם. מטרתנו היא לפנות ללקוחותינו ולקהל היעד של משרדנו, וכן לציבור הרחב המתענין בחידושים האחרונים בתחום משפט העבודה, ולהציג את עצמנו ואת השגינו המקצועיים, וגם את הפן האישי והחברתי המייחד את משרדנו. אנו מקווים שהמידע המקצועי המצוי באתר יהיה לתועלת הגולשים.