בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2007
בחרנו להציג בפניכם מגוון קטן מן התיקים והפרויקטים המצויים כיום בשלבים כאלו ואחרים של טיפול במשרדנו.

בג"צ 7793/05 אוניברסיטת בר-אילן ואח' נ' בית-הדין הארצי לעבודה ואח'
עתירה שהוגשה ע"י 6 האוניברסיטאות על החלטת ביה"ד הארצי לעבודה, שעניינה חשיפתם של פרוטוקולים מדיוני ועדות מינויים אקדמיות. דיון ראשון בעתירה התקיים ביום 5.9.2007.


ע"ע 51/06, אוניברסיטת ת"א - ארגון הסגל האקדמי הזוטר
ערעור שהוגש על החלטת ביה"ד האזורי בשאלת חובת מעביד לניהול מו"מ קיבוצי בנוגע לעובדים המועסקים בחוזים אישיים.


עב' (י-ם) 2388/03, אבודריהם ואח' - המוסד לביטוח לאומי
תביעת 70 עובדי מחשוב המועסקים ע"י קבלן כ"א להכרה כעובדי המוסד וכבעלי קביעות בו.


עב' 10719/05 ד"ר אברהם רימר ו- 85 אחרים - מכבי שירותי בריאות
תביעת רכיבי שכר והפרשי גמר חשבון של 86 רופאי שיניים שהועסקו ע"י מכבי ופוטרו נוכח סירובם להיקלט בחברה חדשה שהקימה מכבי לצורך הפעלת שירותי רפואת השיניים.


ס"ק (ת"א) 218/06 ההסתדרות הרפואית בישראל - מדינת ישראל ואח':
תביעה שהגשנו מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל, להכרה בזכויותיהם של רופאים המועסקים בבתי-החולים הציבוריים במעמד של "תורני חוץ", מכוח ההסכמים הקיבוציים של הרופאים.

בג"צ 3399/07 ד"ר אברהם פינקו נ' בית-הדין הארצי לעבודה:
עתירה מטעמו של ד"ר אברהם פינקו, בעניין זכויותיו כרופא המשמש בתפקיד "מנהל יחידה" בבית-החולים "סורוקה".