בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2007
בחודש ספטמבר החולף הגיש משרדנו בקשה לביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע, בעניינו של רופא מתמחה בביה"ח הממשלתי ברזילי באשקלון. הבקשה הוגשה כנגד ההחלטה להפסיק עבודתו של הרופא בסוף חודש ספטמבר 2007, וכנגד הוראות מנהל המחלקה שאסר על הרופא לצאת לחופשת מנוחה לאחר כל תורנות שביצע במחלקה. כל זאת, בניגוד ותוך הפרת הסכמי הרופאים. בימים אלה הצהירה הנהלת בית החולים בבית הדין לעבודה כי פיטוריו של הרופא מבוטלים וכי תאפשר לו לקבל מנוחה בעקבות כל יום תורנות, פרט למקרי חרום. להצהרה ניתן תוקף של החלטה ע"י בית הדין.

בתחילת חודש אוקטובר נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת רכבת ישראל להסתדרות בדבר תוכנית פרישה מוקדמת של 150 עובדי רכבת, בעלות של כ – 85 מיליון ש"ח. התוכנית מוגבלת לשנה אחת וכוללת שני מסלולי פרישה: מסלול יציאה לפנסיה מוקדמת ומסלול פיצויי פרישה מוגדלים לעובדים שאינם עומדים בתנאי הגיל והוותק של מסלול הפנסיה. משרדנו ייצג את הנהלת הרכבת במשא ומתן לקראת כריתת ההסכם ובניסוח ההסכם הקיבוצי.

עו"ד דפנה שמואלביץ השתתפה כמרצה בכנס שנערך על ידי התאחדות התעשיינים ונעמ"ת ביום 17.10.07, בנושא: "מניעת הטרדה מינית במקום העבודה". לצפיה במצגת ההרצאה לחץ כאן.

עו"ד דפנה שמואלביץ הרצתה ביום 31.10.07 במסגרת קורס השתלמות בדיני עבודה מטעם לשכת עורכי הדין בתל אביב, בנושא: "דפוסי העסקה בלתי שגרתיים בענפי התקשורת והספורט". בהרצאה הוצגו מתכונות ההעסקה הייחודיות לענפי התקשורת והספורט, על הבעיתיות המיוחדת שבמתכונות אלו, והפתרונות האפשריים.