בטיפול משרדנו > בטיפול משרדנו 2007
משרדנו קיים יום עיון משרדי בנושא "התארגנות עובדים - להלכה ולמעשה", בהשתתפות עורכי הדין והמתמחים במשרד ואורחים נוספים. עו"ד דפנה שמואלביץ הרצתה בדבר התפתחות פסיקת בתי הדין לעבודה מאז פסק הדין בענין מפעלי תחנות נ' יניב, ועד לפסק הדין בפרשת ארגון העובדים "נותב". בתום ההרצאה, צפינו בסרטם של אסף סודרי ואמיר טאוזינגר - "השביתה".